Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Aktualności podatkowe


11.03 Odliczenie wydatków na leki

Komu i na jakich warunkach przysługuje odliczenie wydatków na leki ?

Odp. Odliczeniu w zeznaniu rocznym podlega zakup leków – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo (art. 26 ust. 7a pkt 12 updof). Prawo pomniejszenia dochodu o wydatki tego rodzaju przysługuje w przypadku:

  1. poniesienia w danym miesiącu wydatków na zakup leków powyżej kwoty 100 zł,
  2. potwierdzenia przez właściwego lekarza specjalistę konieczności stosowania zaleconych leków
  3. posiadania dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku (faktury) – jeżeli wydatek ponosi podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, to dowód poniesienia tegoż wydatku powinien być wystawiony na podatnika.

Zatem z ulgi skorzystać mogą tylko ci podatnicy, u których kwota miesięcznych wydatków na zakup leków przekroczy kwotę 100 zł i odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad tę kwotę. Natomiast podatnicy, którzy poniosą w danym miesiącu wydatki w kwocie mniejszej, np. 90 zł, nie nabywają prawa do odliczenia za ten miesiąc. Podatnicy nie mają możliwości zsumowania wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu.

Drugi warunek wymaga stwierdzenia przez lekarza specjalistę, iż osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W przepisie nie określono w jakiej formie lekarz powinien stwierdzić potrzebę stosowania określonych leków. Oznacza to, iż dopuszczalna jest tutaj każda forma, nawet ustna. Dla celów dowodowych zasadnym jest jednak przyjęcie formy pisemnej np.: zaświadczenia. Powinno z niego wynikać, kto i kiedy je wystawił oraz jakie leki i przez jaki okres powinny być stosowane przez osobę niepełnosprawną. Przy czym, wydanie takiego zaświadczenia może mieć miejsce również po poniesieniu wydatku.

Określenie, że lekarzem uprawnionym do stwierdzenia stosowania określonych leków jest wyłącznie lekarz specjalista oznacza, iż uprawnionym do wydania zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny np.: onkolog, okulista, dermatolog, itp.

Prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki spełniające ww. wymagania, niezależnie od tego czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność.

Przy rozliczaniu ulgi przez małżonków należy pamiętać o zasadzie indywidualnego przeznaczenia, tzn., że kwota odliczenia, o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 12 updof musi być ustalona odrębnie dla każdej osoby uprawnionej (należy odrębnie zsumować wydatki na leki dla każdej osoby niepełnosprawnej).

Źródło: Krajowa Informacja Podatkowa

 


Komentarze

Autor: Waldek (22-10-2015 15:41:53)
Temat: waldszew@wp.pl
Mam pytanie - jeżeli wykupuje leki co trzy miesiące - raz na trzy miesiące , powiedzmy kwota 600 zł, netto do zapłaty, to czy odejmuje 100 zł...pokaż całą treść
Mam pytanie - jeżeli wykupuje leki co trzy miesiące - raz na trzy miesiące , powiedzmy kwota 600 zł, netto do zapłaty, to czy odejmuje 100 zł , czy 300 zł za każdy miesiąc. dzięki za odpowiedz zwiń
Autor: agata (31-07-2015 11:37:36)
Temat: odpis leków
czy leki może odpisać tylko osoba niepełnosprawna? choruję na ostre zapalenie jelita grubego i leki kosztują ponad 400 zł jedno opakowanie czy mogę je odpisać?
Autor: Alicja (11-04-2015 19:48:57)
Temat: sumowanie leków
Mam pytanie czy sumuje się wartość brutto czy netto
Autor: Danuska (03-03-2015 23:26:05)
Temat: Odliczenie na leki
Z tego co się orientuje za leki odlicza się 18%, a nie 19%.....
Autor: ANNA (22-02-2015 19:02:46)
Temat: ODLICZENIE NA LEKI
KWOTA ŁĄCZNA DO ODLICZENIA = 836,00 CZY OD TEJ KWOTY ODLICZENIE WYNOSI 19 %
Autor: dorota (07-10-2014 18:47:11)
Temat: odpis od podatku
maż od pol roku choruje na serce,jedno opakowanie leku kosztuje 170 zł,musi w miesiącu wykupić 2 opakowania plus inne leki,w sumie to jest koszt okolo 400 zł.pytanie...pokaż całą treść
maż od pol roku choruje na serce,jedno opakowanie leku kosztuje 170 zł,musi w miesiącu wykupić 2 opakowania plus inne leki,w sumie to jest koszt okolo 400 zł.pytanie moze odliczyc od podatku sume chyba 300złzwiń
Autor: Ula (10-09-2014 22:51:33)
Temat: Odpis na leki.
Jestem jak Teresa ciekawa czy można odpisać wydatki na leki tylko niepełnosprawnym? Jestem po udarze i muszę dożywotnio przyjmować dość drogi lek [nierefundowany}+leki na nadciśnienie i...pokaż całą treść
Jestem jak Teresa ciekawa czy można odpisać wydatki na leki tylko niepełnosprawnym? Jestem po udarze i muszę dożywotnio przyjmować dość drogi lek [nierefundowany}+leki na nadciśnienie i chorobę serca i to też leki na czas nieokreślony.zwiń
Autor: teresa (28-04-2014 01:01:22)
Temat: odpis za leki
Czy ta ulga dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych ? Moi teściowie sa emerytami 79 i 86 lat chorują i zostawiają co miesiąc w aptece sporo pieniędzy, czy także...pokaż całą treść
Czy ta ulga dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych ? Moi teściowie sa emerytami 79 i 86 lat chorują i zostawiają co miesiąc w aptece sporo pieniędzy, czy także mogą korzystać z tej ulgi ?zwiń
Autor: odp (12-03-2014 08:19:25)
Temat: odp
tak, jak najbardziej kwoty z jednego miesiąca można sumować
Autor: Łukasz (10-03-2014 17:34:45)
Temat: Sumowanie faktur
Witam! Mam pytanie , czy dopuszczalne jest sumowanie odrębnych faktur wystawionych w obrębie 1 miesiąca, jeśli ich suma przekracza kwotę 100 złotych??
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz