Aktualności podatkowe

09.03 Formularze interaktywne przez internet

Ministerstwo Finansów uaktualniło listę interaktywnych formularzy dla dokumentów składanych drogą elektroniczną.

System e-Deklaracje spełnia wymagania związane z ustawowym obowiązkiem umożliwienia od 1.1.2008 r. składania drogą elektroniczną deklaracji, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 246 poz.1817), przez udostępnienie odpowiednich usług oraz procedur.

Opracowano i udostępniono zestaw formularzy interaktywnych, którymi mogą się posługiwać podmioty, które uzyskały potwierdzenie ZAS-E. Zgodnie ze strategią Ministerstwa Finansów nakierowaną na budowę portfela usług elektronicznych dla podatników oraz umożliwienia dostawcom oprogramowania zbudowania dla swoich klientów rozwiązań informatycznych kompatybilnych z publikowaną specyfikacją wejścia/wyjścia, opartą o otwarte standardy, udostępniane formularze zawierają jedynie minimalną funkcjonalność wymaganą obowiązującym prawem.

Strategia ta ma również na celu ochronę praw podatników w zakresie interpretacji prawa podatkowego, które implementują oni w swoich rozwiązaniach informatycznych. Wybór narzędzi informatycznych używanych do komunikacji z usługami elektronicznymi udostępnianymi przez Ministerstwo Finansów należy do podatników, co powinno zwiększyć zainteresowanie tą formą komunikacji elektronicznej.

Źródło: MF

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz