Aktualności podatkowe

08.01 Ulga na dzieci dla emeryta lub rencisty

Ulga z tytułu wychowywania dzieci przysługuje wszystkim płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, a więc również emerytom i rencistom. Na wniosek emeryta lub rencisty rocznego rozliczenia podatku dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PIT-40A.

Jeżeli zatem świadczeniobiorcy chcą skorzystać z ulgi i chcą również aby nadal ZUS rozliczył kwotę rocznego podatku z uwzględnieniem tej ulgi, należy o tym powiadomić Zakład w terminie - dotyczącym wszystkich płatników podatku - tj. do 10 stycznia br.

Gdyby jednak wniosek o rozliczenie roczne podatku z uwzględnieniem ulgi na dzieci nie wpłynął do ZUS w terminie umożliwiającym sporządzenie PIT-40A z uwzględnieniem ulgi, świadczeniobiorca może skorzystać z ulgi ale już w ramach indywidualnego wniosku złożonego do urzędu skarbowego.

Jeżeli świadczeniobiorca otrzyma z ZUS PIT-11A np. w przypadku, kiedy nie cały rok kalendarzowy pobierał emeryturę lub rentę, skorzystanie z ulgi jest możliwe w ramach indywidualnego rozliczenia z urzędem skarbowym.

Źródło: ZUS

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz