Aktualności podatkowe

Na jaki nr konta wpłacić brakujący podatek z PIT?

2017-04-07

Zdarza się, że przy rozliczaniu rocznej deklaracji PIT zamiast upragnionej nadpłaty podatku do zwrotu, wychodzi nam niedopłata, którą musimy uregulować na rzecz fiskusa. Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowe obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

 

Na jaki nr konta wpłacić brakujący podatek z PIT?
Źródło: YAY foto

 

Niestety nawet 1 zł brakującego podatku powinniśmy wpłacić na konto urzędu skarbowego. Pilnować tego muszą zwłaszcza osoby pełniące funkcje publiczne (np. radni) czy też funkcjonariusze państwowi, którzy co roku składają oświadczenia majątkowe.

 

>>> Wyszukiwarka adresów i nr kont US w całej Polsce <<<

 

W jaki sposób zwrócić fiskusowi należny podatek?

Nie ma konieczności osobistej wizyty w US i uregulowania należności w kasie urzędu, choć to jedna z możliwości. Dla zaoszczędzenia czasu warto wykonać przelew online. Często programy komputerowe do rozliczeń rocznych podpowiadają, na jaki numer konta bankowego należy wpłacić brakujący podatek.

 

 Płatny plik Opis
 lub   Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego

 

Nowe numery rachunków US od 1 stycznia 2017

Aktualne numery kont znajdziemy także w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 2). Każdy urząd skarbowy ma kilka rachunków do gromadzenia należności z tytułu różnych podatków. Poszczególne konta są oznaczone innymi skrótami:

  • CIT- podatek dochodowy od osób prawnych,
  • VAT - podatek od towarów i usług,
  • VOES - wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa- Śródmieście),
  • VIU-D/VIND(MOSS) - podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji,
  • PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-STD - wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście),
  • KP PCC SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn,
  • in.d. - pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
  • MANDATY - wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa,
  • MAN-JNG - wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa.

 

>>> Zanotowałeś dużą niedopłatę podatku PIT? Przesuń termin spłaty bądź rozłóż ją na raty <<<

 

Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

 

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz