Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

PIT po terminie

W wtorek 2 maja minął termin złożenia PIT za 2016 rok. Co zrobić, jeśli nie złożyłeś PIT w terminie?

Aktualności podatkowe

Informacja dla notariuszy będących płatnikami PCC i SD

2016-01-07

Kiedy złożyć papierową a kiedy elektroniczną deklarację PCC-2 i SD-2? Ministerstwo Finansów informuje, że dla notariuszy będących płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadku i darowizn ustalone są następujące zasady.

Informacja dla notariuszy będących płatnikami PCC i SD

Źródło: YAY foto

Deklaracje PCC-2 i SD-2 za okres od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r. należy złożyć na dotychczasowych zasadach – w formie papierowej albo drogą elektroniczną - na formularzach obowiązujących do 31.12.2015 r.

Deklaracje PCC-2 i SD-2 za okres od 01.01.2016 r. płatnik jest zobowiązany złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2016 r.

Źrodło: Min. Fin.

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz