Aktualności podatkowe

06.03 Jak wypełnić PIT-O dla ulgi prorodzinnej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi konstrukcji załącznika PIT/O za 2008 r., Ministerstwo Finansów informuje:

Podatnicy, którzy są uprawnieni do skorzystania z ulgi na dzieci i składają wraz z zeznaniem podatkowym za 2008 r. załącznik PIT/O, nie mają obowiązku wypełniania części E tego druku (E. Informacje o dzieciach - PESEL itd. - red.). Informacja taka widnieje zarówno na formularzu (treść przypisu czwartego), jak i na stronie siódmej w broszurze informacyjnej do tego załącznika.

Jeżeli jednak podatnik nie zwróci uwagi na wyjaśnienia zawarte na druku PIT-O i broszurze oraz:

  • wypełni część E formularza (przeznaczoną do rozliczenia ulgi prorodzinnej na nowych obowiązujących począwszy od 2009 r., zasadach) - nie będzie wzywany do urzędu skarbowego, gdyż nie jest to błąd wymagający korekty;
  • zastosuje do rozliczenia za 2008 r. nowe zasady (tj. zastosuje miesięczną konstrukcję ulgi prorodzinnej) – nie straci prawa do ulgi w wysokości obowiązującej dla rozliczenia za 2008 r. Błąd ten będzie mógł naprawić poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego. Czynności tej można dokonać w każdym czasie, aż do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok.

Określając wzory formularzy Minister Finansów bierze pod uwagę przede wszystkim obowiązujące przepisy podatkowe, ale również stara się aby ich konstrukcja miała charakter uniwersalny, tak aby mogły one służyć podatnikom przez kilka lat.

Przepisy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały uchwalone pod koniec 2008 r. i zawierały zmiany zarówno w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2008 r., jak i do kolejnych lat podatkowych. Z tych też względów, prace nad określeniem wzorów zeznań podatkowych za 2008 r. (i ich załączników) musiały zostać wstrzymane do czasu ogłoszenia nowych regulacji. W praktyce oznaczało to, że na opublikowanie oraz dystrybucję nowych wzorów zeznań pozostało bardzo niewiele czasu (jeden miesiąc).

Termin ukazania się nowych wzorów zeznań był bardzo ważny dla określonej grupy podatników. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na osobach niemających miejsca zamieszkania w Polsce, ciąży obowiązek złożenia zeznania podatkowego przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stąd osoba niebędąca rezydentem Polski, która w styczniu lub lutym opuściła terytorium Polski jest zobligowana do złożenia przed tym dniem nie tylko zeznania podatkowego za rok 2008 ale również za rok 2009.

Aby umożliwić prawidłowe rozliczenie dochodów uzyskanych za 2009 r. należało również, w trybie pilnym, opracować kolejne wzory zeznań podatkowych dotyczące rozliczenia dochodów za 2009 r. Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano się na określenie takiej konstrukcji zeznań podatkowych i ich załączników, które umożliwiałyby prawidłowe obliczenie zobowiązania podatkowego za rok 2008 jak i kolejne (uwzględniające zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy).

Resort finansów ocenił, że tego rodzaju rozwiązanie będzie korzystne, bowiem pozwala na:

  • efektywne wykorzystanie nakładu formularzy podatkowych wydrukowanych w ramach akcji rozliczeniowej „PIT 2008” (mogą być wykorzystane do rozliczenia dochodów za 2009, i to zarówno w trakcie tego roku podatkowego jak i po jego zakończeniu),
  • wywiązanie się podatników rozliczających swoje dochody w trakcie 2009 r. (i za ten rok) z ciążących na nich obowiązków związanych z podaniem danych identyfikacyjnych dziecka, z tytułu którego korzystają z ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga na dzieci, której nowy kształt nadała wspomniana wyżej nowelizacja),
  • zapoznanie się podatników z nowymi wymogami w zakresie korzystania z ulgi na dzieci z odpowiednio dużym wyprzedzeniem.

Źródło: MF

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz