Aktualności podatkowe

01.09 Nowa wersja programu PŁATNIK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że w dniu 1 września 2009 r. na stronach internetowych Zakładu został opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK - 7.03.002. Pakiet może być instalowany wyłącznie na wersję 7.03.001 programu PŁATNIK i nie ma możliwości jego instalacji na wcześniejszych wersjach programu.

Wersja 7.03.002 programu PŁATNIK powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających ze zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dokonanych ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz art. 82 ust. 8-10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pełen zakres zmian merytorycznych zawarty jest w informacji "Co nowego w programie PŁATNIK 7.03.002".

Aktualizacja powinna zostać zainstalowana przez płatników dokonujących od 1 września 2009 r. rozliczeń składek za osoby ubezpieczone pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

W związku z tym, że konieczność instalacji pakietu aktualizacyjnego do programu PŁATNIK dotyczy tylko niektórych płatników składek, począwszy od 1 września 2009 r. dokumenty ubezpieczeniowe mogą być przygotowane zarówno w wersji 7.03.001 jak i 7.03.002 programu PŁATNIK.

Nie jest przewidziana dystrybucja pakietu aktualizacyjnego na płytach CD-ROM.

Źródło: ZUS

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz