ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2009r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Małżeństwo i dzieci

PIT-4R co i jak

Obecnie nie ma już obowiązku wystawiania comiesięcznych deklaracji PIT-4 wyjaśniających każdą comiesięczną kwotę odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. W to miejsce wchodzi jednak PIT-4R, czyli zbiorcza roczna forma dawnej miesięcznej deklaracji PIT-4, zawierająca zestawienie za cały miniony rok.

Składamy ją co do zasady do 31 stycznia roku następnego. W roku 2010 składamy PIT-4R za rok 2009 do 1 lutego 2010 r. (31 stycznia to niedziela).

Deklarację PIT-4R składają:

 • zakłady pracy;
 • gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy (umowa aktywizacyjna);
 • podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło);
 • podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);
 • komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;
 • inni płatnicy, w tym organy rentowe, np. wypłacający emerytury, renty (płatnicy wymienieni w art.33-35 ustawy o PIT).  

Deklarację roczną PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) płatnicy przesyłają w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym zaliczki pobrano. PIT-4R należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego według:

 • miejsca zamieszkania płatnika - osoby fizycznej, albo
 • siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby - gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

PIT-4R to jakby odpowiednik poprzednio obowiązującej deklaracji miesięcznej PIT-4, tyle że ujmujący odprowadzone zaliczki w okresie rocznym.

Pobierz formularz PIT-4R - złożyć do 1 lutego 2010 r.*

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-4R (3) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
* 31 stycznia 2010 r. to niedziela

Wyjaśnienie różnic

Warto dodać, że następujący płatnicy:

 • podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło);
 • podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);
 • komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;

nie mają obowiązku wyjaśniania w PIT-4R różnicy pomiędzy zaliczką pobraną od podatnika (osoby zatrudnionej) a wpłaconą do urzędu skarbowego - poz. 177 deklaracji PIT-4R. Nie muszą po prostu tej pozycji wypełniać, ustawa tego nie nakazuje (ale mogą to zrobić).

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 14-07-2009
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz